09:06 ICT Thứ năm, 01/06/2023

Trường THPT Phú Tâm

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin

Chào mừng

Tổ chức trung thu cho con em CB-CNV 2017

Chiều ngày 03/10/2017, được sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường, ......

Hõi nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2017-2018

Hõi nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2017-2018

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Một số luật về biển Việt Nam

Một số luật về biển Việt Nam

Một số Luật về biển của Việt Nam

Trò chơi nhảy dây tập thể

Hội thao học sinh nhân ngày 20-11-2013

Hội thao học sinh nhân ngày 20-11-2013!

  Trang trước  1 2 3 4 5 6
 

Chủ đề năm học 2022-2023

Chủ đề năm học 2022-2023

“ Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”

Đăng nhập thành viên