15:02 ICT Thứ năm, 30/03/2023

Trường THPT Phú Tâm

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin

Chào mừng

CÁCH PHÁT ÂM –S / ES VÀ -ED

Chủ nhật - 22/10/2017 09:12
PHÁT ÂM (PRONUNCIATION) : CÁCH PHÁT ÂM –S / ES VÀ -ED

Từ tận cùng là Thường phát âm là Thêm –S/ES đọc là Ví dụ
-p, -pe / p / / s / Stops, hopes, develops
-t, -te / t / Bats , hats, hates, writes
-k, -ke / k / Books, looks, breaks, makes
-gh, -ph / f / Laughs, photographs
-th / θ / Lengths, deaths
-x, -s, -ce, -se / s / / iz / Boxes, kisses, pieces, houses
-se / z / Uses (v), browses
-sh / / Washes, smashes
-ge / dz / Languages, bridges, ranges
-ch / / Watches, matches, catches
Trường hợp còn lại:b, d, g, v, z, m, n ,  y , l , r , j , w , o , i , e , u , a
 
/ z / Pens, tables, disappears
 
Từ tận cùng là Thường phát âm là Thêm –ED đọc là Ví dụ
-d, -de / d / / id / Decided, needed
-t, -te / t / Wanted, dedicated
-k, -ke / k / / t / Looked, caked,
-gh, -ph / f / Laughed, paragraphed
-x, -s, -ce, -se / s / Mixed, missed, pronounced
-p, -pe / p / Dropped, developed, roped
-sh / / Established, finished
-ch / / Scratched, stretched
Trường hợp còn lại: b, d , g , v , z , m , n ,  y , l , r , j , w , o , i , e , u , a
 
/ d / Used (v), prepared, cleaned
 
Lưu ý:
            - Các tính từ được tạo ra từ quá khứ phân từ cũng theo quy tắc phát âm này.
            Ví dụ: frightened, interested, bored, excited, shocked…
            - Tuy vậy, có những trường hợp tính từ tận cùng bằng –ed được phát âm là /Id/ (không theo các quy tắc nêu trên).
            Ví dụ: sacred, naked, learned, beloved, aged, hatred, crooked, wicked …
I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1.      A. cooks                          B. loves                           C. joins                             D. spends
2.      A. advises                        B. raises                           C. devises                       D. goes
3.      A. hands                          B. parents                       C. chores                         D. boys
4.      A. brothers                       B. weekends                    C. problems                    D. secrets
5.      A. clothes                        B. cloths                           C. roofs                           D. books
6.      A. enjoys                          B. feels                            C. takes                          D. gives
7.      A.   attempts                     B. shares                        C. looks                           D. books
8.      A. humans                        B. dreams                        C. concerts                     D. songs
9.      A. dishes                          B. oranges                       C. experiences               D. chores
10.    A. toys                              B. bats                             C. doors                          D. bags
11.    A. sentence­s                    B. houses                         C. dates                          D. oranges
12     A. beliefs                          B. keeps                           C. enjoys                        D. pets
13.    A. systems                       B. ideas                            C. prepares                      D. breaks
14.    A. airports                      B. examples                     C. brothers                      D. friends
15.    A. repairs                         B. listens                           C. studies                       D. suggests
 
II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1.      A. naked                           B. looked                      C. booked                          D. hooked
2.      A. concerned                    B. raised                         C. developed                    D. maintained
3.      A. appeared                      B. agreed                        C. coughed                       D. loved
4.      A. sacrificed                    B. trusted                       C. recorded                       D. acted
5.      A. laughed                        B. weighed                    C. helped                          D. missed
6.      A. advised                        B. devised                      C. raised                            D. practised
7.      A. shared                          B. viewed                        C. confided                      D. measured
8.      A. determined                  B. expressed                  C. approved                     D. married
9.      A. smoked                       B. called                          C. photographed              D. based
10. A. demanded                     B. lived                            C. questioned                  D. supposed
11.    A. stopped                       B. talked                          C. married                       D. passed
12.    A. confided                      B. interested                    C. attracted                      D. laughed
13.    A. conducted                 B. concerned                   C. obliged                         D. changed
14.    A. romantic                    B. bride                            C. confide                          D. sacrifice
15.    A. ancestor                      B. precede                      C. cultural                         D. decide

Tác giả bài viết: Huynh Thị Bích Thuỷ

Nguồn tin: Tin nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chủ đề năm học 2022-2023

Chủ đề năm học 2022-2023

“ Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”