06:31 ICT Thứ ba, 16/07/2024

Trường THPT Phú Tâm

Liên Kết Website

Dạy học tích cực
Bổ trợ kiến thức THPT
Mail Sở Giáo dục

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính » Thông tin CCHC

Chuyển đổi số 2023

Hội thi cải cách hành chình 2020-2021

Hội thi cải cách hành chình 2020-2021

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Chủ đề năm học 2023-2024

Chủ đề năm học 2023-2024

“ Đoàn kết, Kỹ cương, Sáng tạo, Tiếp tục đổi mới, Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo”

Đăng nhập thành viên