23:03 ICT Thứ tư, 29/06/2022

Trường THPT Phú Tâm

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017- 2018

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM

Sáng tạo xã hội 2017 – SOIN Challenge 2017

Sáng tạo xã hội 2017 – SOIN Challenge 2017

Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Phản ảnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ..........

Tổ chức trung thu cho con em CB-CNV 2017

Chiều ngày 03/10/2017, được sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường, ......

Hõi nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2017-2018

Hõi nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2017-2018

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình Sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 02-03-2015

Một số luật về biển Việt Nam

Một số luật về biển Việt Nam

Một số Luật về biển của Việt Nam

Trò chơi nhảy dây tập thể

Hội thao học sinh nhân ngày 20-11-2013

Hội thao học sinh nhân ngày 20-11-2013!

  Trang trước  1 2 3 4 5
 

Chủ Đề Năm Học

Chủ đề năm học 2020-2021

“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”

Đăng nhập thành viên