21:10 ICT Thứ tư, 22/05/2024

Liên Kết Website

Dạy học tích cực
Bổ trợ kiến thức THPT
Mail Sở Giáo dục

Trang nhất » Thời khóa biểu 2023-2024 » THỜI KHÓA BIỂU 2023-2024

Chuyển đổi số 2023

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 25-09-2023

Thứ bảy - 11/11/2017 01:07
Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 25-09-2023

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 25-09-2023

Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 25-09-2023
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ TÂM
THỜI KHÓA BIỂU HKI, NĂM HỌC 2023-2024


Áp dụng từ ngày 25-09-2023


TKB của Giáo viên:
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Phước Đạt S 1   12A6-Toán 12A6-Toán 12A6-Toán    
2   12A6-Toán 12A6-Toán      
3            
4            
5            
C 1            
2   11A3-Toán 11A5-Toán 11A3-Toán    
3   11A3-Toán 11A5-Toán 11A3-Toán    
4   11A5-Toán        
5   11A5-Toán        
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Ngọc S 1 12A3-Chào cờ   10A2-Toán 12A3-Toán 10A5-Toán  
2 12A3-Toán   10A2-Toán   10A2-Toán  
3 12A3-Toán   10A5-Toán 10A5-Toán 12A3-Toán  
4     10A5-Toán 10A2-Toán 12A3-Toán  
5         12A3-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Trung Hiếu S 1 10A3-Chào cờ 12A4-Toán     10A3-Toán  
2 12A4-Toán       12A4-Toán  
3 12A4-Toán 10A6-Toán     12A4-Toán  
4 10A6-Toán   10A3-Toán   10A6-Toán  
5 10A6-Toán   10A3-Toán   10A3-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thị Thanh Hằng S 1 12A2-Chào cờ          
2            
3 12A2-Toán          
4 12A2-Toán 12A2-Toán     12A2-Toán  
5   12A2-Toán     12A2-SHL  
C 1            
2 11A1-Toán 11A4-Toán     11A1-Toán  
3 11A1-Toán 11A4-Toán     11A4-Toán  
4         11A4-Toán  
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thạch Si Lên S 1   12A1-Toán     12A1-Toán  
2 12A1-Toán 12A1-Toán     12A1-Toán  
3            
4            
5            
C 1            
2   11A2-Toán     11A6-Toán  
3 11A2-Toán 11A2-Toán     11A6-Toán  
4 11A2-Toán 11A6-Toán        
5 11A2-Chào cờ 11A6-Toán     11A2-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bích S 1 10A4-Chào cờ   10A1-Toán 10A1-Toán 10A4-Toán  
2 10A1-Toán   12A5-Toán 10A1-Toán    
3     12A5-Toán 12A5-Toán 12A5-Toán  
4     10A4-Toán   12A5-Toán  
5     10A4-Toán 10A4-Toán 10A4-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Tiến Đạt S 1         10A2-Vật lí  
2   10A5-Vật lí     10A5-Vật lí  
3   10A1-Vật lí     10A5-Vật lí  
4            
5   10A2-Vật lí 10A1-Vật lí      
C 1            
2            
3            
4     11A3-Vật lí      
5     11A3-Vật lí      
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Mộng Linh S 1 12A6-Chào cờ     10A4-Vật lí    
2 10A4-Vật lí     10A4-Vật lí    
3       12A3-Vật lí    
4 12A3-Vật lí     12A1-Vật lí 12A1-Vật lí  
5 12A6-Vật lí     12A6-Vật lí 12A6-SHL  
C 1            
2   12A3-Vật lí        
3   12A3-Vật lí     12A1-Vật lí  
4         12A1-Vật lí  
5         12A6-Vật lí  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Lâm Thúy Huỳnh S 1            
2         12A5-Vật lí  
3            
4 12A5-Vật lí     12A2-Vật lí 12A4-Vật lí  
5 12A2-Vật lí     12A4-Vật lí    
C 1            
2 12A2-Vật lí         11A4-Vật lí
3 12A2-Vật lí     11A5-Vật lí 12A5-Vật lí 11A4-Vật lí
4       11A5-Vật lí 12A4-Vật lí 11A5-Vật lí
5 11A5-Chào cờ     11A4-Vật lí 11A5-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồ Thái Hòa S 1            
2       12A1-Hóa học    
3       12A1-Hóa học    
4       12A5-Hóa học    
5       12A5-Hóa học    
C 1            
2 12A1-Hóa học     11A4-Hóa học 11A4-Hóa học  
3 12A1-Hóa học          
4 11A6-Hóa học     11A6-Hóa học 12A5-Hóa học  
5 11A6-Chào cờ     11A6-Hóa học 11A6-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tạ Linh Linh S 1 12A4-Chào cờ   12A2-Hóa học   12A4-Hóa học  
2 12A2-Hóa học       10A4-Hóa học  
3 10A4-Hóa học 12A3-Hóa học 12A3-Hóa học      
4 12A4-Hóa học 12A6-Hóa học     12A6-Hóa học  
5         12A4-SHL  
C 1            
2     12A2-Hóa học      
3     12A2-Hóa học      
4     12A3-Hóa học   12A6-Hóa học  
5     12A3-Hóa học   12A4-Hóa học  
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quới S 1 10A5-Chào cờ          
2 10A6-Hóa học       10A6-Hóa học  
3 10A5-Hóa học       10A6-Hóa học  
4 10A5-Hóa học       10A5-Hóa học  
5         10A5-SHL  
C 1            
2           11A5-Hóa học
3           11A5-Hóa học
4         11A5-Hóa học  
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Nguyễn Thúy Tố Minh S 1       12A1-Sinh học 12A6-Sinh học  
2       12A6-Sinh học    
3            
4            
5            
C 1            
2 11A2-Sinh học     12A1-Sinh học    
3       12A1-Sinh học 12A6-Sinh học  
4 11A4-Sinh học     11A4-Sinh học    
5 11A4-Chào cờ     11A2-Sinh học 11A4-SHL  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phùng Thị Tố Khanh S 1 12A5-Chào cờ 10A3-Sinh học   10A2-Sinh học    
2 12A5-Sinh học     12A3-Sinh học    
3 10A3-Sinh học 12A5-Sinh học   10A6-Sinh học    
4   10A6-Sinh học     10A2-Sinh học  
5   10A6-Sinh học   12A2-Sinh học 12A5-SHL  
C 1            
2   12A5-Sinh học   12A3-Sinh học    
3   12A2-Sinh học   12A3-Sinh học    
4   12A2-Sinh học        
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Thạch Thị Bảo Ngọc S 1            
2            
3     10A4-Sinh học      
4   10A4-Sinh học        
5   12A4-Sinh học 12A4-Sinh học      
C 1            
2            
3            
4     12A4-Sinh học      
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Võ Văn Liền C 1            
2            
3 11A6-Sinh học       11A5-Sinh học 11A6-Sinh học
4 11A1-Sinh học       11A1-Sinh học 11A6-Sinh học
5 11A1-Chào cờ       11A1-SHL 11A5-Sinh học
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Minh Thế S 1 10A2-Chào cờ          
2 10A2-Tin học       10A3-Tin học  
3 10A2-Tin học       10A3-Tin học  
4 10A4-Tin học          
5 10A4-Tin học       10A2-SHL  
C 1            
2            
3            
4           11A4-Tin học
5           11A4-Tin học
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lâm Vĩnh Hoàng S 1   10A1-Tin học        
2   10A1-Tin học        
3   10A5-Tin học        
4   10A5-Tin học        
5            
C 1            
2            
3            
4           11A2-Tin học
5           11A2-Tin học
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Đông Nhi C 1            
2 12A6-Tin học 12A2-Tin học 12A6-Tin học 12A4-Tin học 12A2-Tin học  
3 12A3-Tin học 12A1-Tin học 12A6-Tin học 12A4-Tin học 12A2-Tin học  
4 12A3-Tin học 12A5-Tin học 12A5-Tin học 12A1-Tin học 12A3-Tin học 11A3-Tin học
5 11A3-Chào cờ 12A4-Tin học 12A5-Tin học 12A1-Tin học 11A3-SHL 11A3-Tin học
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Dương Hoài Đăng S 1            
2   12A2-Ngữ văn 10A3-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn    
3   12A2-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn    
4   10A3-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn 10A1-Ngữ văn    
5   10A3-Ngữ văn 12A2-Ngữ văn 10A3-Ngữ văn    
C 1            
2   11A6-Ngữ văn       11A6-Ngữ văn
3   11A6-Ngữ văn        
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Khánh Dương S 1 12A1-Chào cờ          
2            
3 12A1-Ngữ văn   12A1-Ngữ văn   12A1-Ngữ văn  
4     12A1-Ngữ văn      
5         12A1-SHL  
C 1            
2 11A4-Ngữ văn   11A4-Ngữ văn      
3 11A5-Ngữ văn   11A4-Ngữ văn      
4 11A5-Ngữ văn   11A5-Ngữ văn      
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Ngọc Hân S 1   12A3-Ngữ văn     12A3-Ngữ văn  
2   12A3-Ngữ văn     12A3-Ngữ văn  
3            
4            
5            
C 1            
2       11A2-Ngữ văn 11A3-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn
3         11A3-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn
4   11A1-Ngữ văn   11A3-Ngữ văn 11A2-Ngữ văn 11A1-Ngữ văn
5   11A1-Ngữ văn   11A3-Ngữ văn   11A1-Ngữ văn
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Ái Loan S 1   10A4-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn  
2 12A6-Ngữ văn 10A4-Ngữ văn 10A6-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn  
3 12A6-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 12A4-Ngữ văn 10A4-Ngữ văn 12A6-Ngữ văn  
4            
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thị Quốc Khánh S 1   10A5-Ngữ văn        
2       10A2-Ngữ văn    
3   10A2-Ngữ văn        
4 10A2-Ngữ văn 10A2-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn    
5 12A5-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 12A5-Ngữ văn 10A5-Ngữ văn    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Hồng Xuân Mai S 1     12A5-Lịch Sử   12A5-Lịch Sử  
2     12A3-Lịch Sử      
3       12A2-Lịch Sử 12A2-Lịch Sử  
4       12A3-Lịch Sử    
5            
C 1            
2 11A6-Lịch Sử   11A6-Lịch Sử 11A5-Lịch Sử 11A5-Lịch Sử  
3 11A4-Lịch Sử   11A1-Lịch Sử 11A4-Lịch Sử 11A2-Lịch Sử  
4 11A3-Lịch Sử   11A2-Lịch Sử 11A1-Lịch Sử 11A3-Lịch Sử  
5     11A2-Lịch Sử 11A1-Lịch Sử 12A5-Lịch Sử  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Khánh Tâm S 1   10A6-Lịch Sử 10A3-Lịch Sử 10A5-Lịch Sử 10A1-Lịch Sử  
2   10A6-Lịch Sử 12A4-Lịch Sử 10A5-Lịch Sử 10A1-Lịch Sử  
3   12A6-Lịch Sử 10A2-Lịch Sử 10A3-Lịch Sử 10A4-Lịch Sử  
4   12A4-Lịch Sử 10A2-Lịch Sử 10A3-Lịch Sử 10A4-Lịch Sử  
5   12A1-Lịch Sử 12A6-Lịch Sử 12A1-Lịch Sử    
C 1            
2         12A6-Lịch Sử  
3         12A4-Lịch Sử  
4            
5            
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Ngọc Bảo Trân S 1            
2            
3            
4 12A1-Địa Lí   12A3-Địa Lí      
5 12A3-Địa Lí   12A1-Địa Lí      
C 1            
2     11A3-Địa Lí     11A3-Địa Lí
3     11A6-Địa Lí     11A1-Địa Lí
4     11A1-Địa Lí      
5     11A1-Địa Lí     11A6-Địa Lí
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thùy Trang S 1   12A2-Địa Lí 12A4-Địa Lí      
2 10A5-Địa Lí 10A3-Địa Lí 12A2-Địa Lí      
3 12A5-Địa Lí 10A3-Địa Lí 10A3-Địa Lí      
4 12A6-Địa Lí 12A5-Địa Lí        
5 12A4-Địa Lí 12A6-Địa Lí 10A5-Địa Lí      
C 1            
2   12A6-Địa Lí        
3   12A5-Địa Lí        
4   12A4-Địa Lí        
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Huỳnh Thị Bích Thủy S 1     12A1-Ngoại ngữ      
2     12A1-Ngoại ngữ      
3   12A1-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ    
4   12A1-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ 12A6-Ngoại ngữ    
5            
C 1            
2   11A1-Ngoại ngữ 11A1-Ngoại ngữ      
3   11A1-Ngoại ngữ        
4   11A4-Ngoại ngữ 11A4-Ngoại ngữ      
5   11A4-Ngoại ngữ 11A4-Ngoại ngữ      
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
ông Thị Mỹ Anh S 1   12A5-Ngoại ngữ 10A4-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ  
2   12A5-Ngoại ngữ 10A4-Ngoại ngữ 12A5-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ  
3   10A4-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ   10A1-Ngoại ngữ  
4   10A1-Ngoại ngữ 12A2-Ngoại ngữ 10A4-Ngoại ngữ    
5   10A1-Ngoại ngữ   10A1-Ngoại ngữ    
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Triệu Trúc Hà S 1            
2   12A4-Ngoại ngữ        
3       12A4-Ngoại ngữ    
4   12A3-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ 12A4-Ngoại ngữ    
5   12A3-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ 12A3-Ngoại ngữ    
C 1            
2   11A5-Ngoại ngữ        
3   11A5-Ngoại ngữ 11A2-Ngoại ngữ 11A6-Ngoại ngữ    
4   11A2-Ngoại ngữ 11A6-Ngoại ngữ      
5   11A2-Ngoại ngữ 11A6-Ngoại ngữ 11A5-Ngoại ngữ    
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Thị Minh Nguyệt S 1   10A2-Ngoại ngữ 10A5-Ngoại ngữ 10A3-Ngoại ngữ    
2 10A3-Ngoại ngữ 10A2-Ngoại ngữ 10A5-Ngoại ngữ 10A3-Ngoại ngữ    
3            
4     10A6-Ngoại ngữ 10A6-Ngoại ngữ    
5 10A2-Ngoại ngữ 10A5-Ngoại ngữ 10A6-Ngoại ngữ 10A2-Ngoại ngữ    
C 1            
2 11A3-Ngoại ngữ          
3 11A3-Ngoại ngữ          
4   11A3-Ngoại ngữ        
5   11A3-Ngoại ngữ        
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phan Thị Mỹ Duyên S 1     12A3-GDCD 12A2-GDCD    
2     10A1-GDKT-PL 10A6-GDKT-PL    
3     10A6-GDKT-PL      
4 10A1-GDKT-PL          
5 12A1-GDCD          
C 1            
2     11A2-GDKT-PL 11A1-GDKT-PL   11A1-GDKT-PL
3 12A4-GDCD   11A3-GDKT-PL 11A2-GDKT-PL   11A3-GDKT-PL
4 12A4-GDCD   12A6-GDCD 12A5-GDCD    
5     12A6-GDCD 12A5-GDCD    
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Lý Thị Mỹ Lệ S 1 10A6-Chào cờ     10A6-Công nghệ    
2            
3 10A6-Công nghệ     10A2-Công nghệ 10A2-Công nghệ  
4 10A3-Công nghệ       10A3-Công nghệ  
5         10A6-SHL  
C 1            
2       11A6-Công nghệ 11A2-Công nghệ  
3       11A1-Công nghệ 11A1-Công nghệ  
4       11A2-Công nghệ 11A6-Công nghệ  
5            
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Phạm Thúy Ngân S 1 10A1-Chào cờ          
2            
3 10A1-Công nghệ          
4         10A1-Công nghệ  
5         10A1-SHL  
C 1            
2 11A5-Công nghệ   12A1-Công nghệ 12A5-Công nghệ 12A3-Công nghệ  
3 12A6-Công nghệ   12A1-Công nghệ 12A5-Công nghệ 12A3-Công nghệ  
4 12A6-Công nghệ     12A4-Công nghệ 12A2-Công nghệ  
5     11A5-Công nghệ 12A4-Công nghệ 12A2-Công nghệ  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cao Hùng Phong C 1            
2 12A5-Thể dục 10A3-GDTC 10A4-GDTC 10A5-GDTC 10A6-GDTC  
3 12A5-Thể dục 10A3-GDTC 10A4-GDTC 10A5-GDTC 10A6-GDTC  
4   12A1-Thể dục 10A1-GDTC 12A3-Thể dục 10A2-GDTC  
5   12A1-Thể dục 10A1-GDTC 12A3-Thể dục 10A2-GDTC  
                 
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trần Thanh Quí S 1   11A4-GDTC 11A2-GDTC   11A1-GDTC  
2   11A4-GDTC 11A2-GDTC   11A1-GDTC  
3   11A5-GDTC 11A6-GDTC   11A3-GDTC  
4   11A5-GDTC 11A6-GDTC   11A3-GDTC  
5            
C 1            
2   12A4-Thể dục        
3   12A4-Thể dục   12A2-Thể dục    
4   12A6-Thể dục   12A2-Thể dục    
5   12A6-Thể dục        
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 25/9/2023
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Trương Quang Vinh_1 S 1            
2   11A5-GD QP-AN 11A6-GD QP-AN   11A3-GD QP-AN  
3   11A4-GD QP-AN 11A2-GD QP-AN   11A1-GD QP-AN  
4            
5            
C 1            
2   12A1-GD QP-AN   12A2-GD QP-AN 12A5-GD QP-AN  
3   12A6-GD QP-AN 10A1-GD QP-AN   10A2-GD QP-AN  
4   10A3-GD QP-AN 10A4-GD QP-AN 10A5-GD QP-AN 10A6-GD QP-AN  
5     12A4-GD QP-AN   12A3-GD QP-AN  

TKB của Lớp:

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Tin học Toán Toán Lịch Sử  
2 Toán Tin học GDKT-PL Toán Lịch Sử  
3 Công nghệ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ  
4 GDKT-PL Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ  
5   Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2         HĐTN-HN  
3     GD QP-AN   HĐTN-HN  
4     GDTC   HĐTN-HN  
5     GDTC      
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí  
2 Tin học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán  
3 Tin học Ngữ văn Lịch Sử Công nghệ Công nghệ  
4 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Toán Sinh học  
5 Ngoại ngữ Vật lí   Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 HĐTN-HN          
3 HĐTN-HN       GD QP-AN  
4 HĐTN-HN       GDTC  
5         GDTC  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Ngoại ngữ Toán  
2 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học  
3 Sinh học Địa Lí Địa Lí Lịch Sử Tin học  
4 Công nghệ Ngữ văn Toán Lịch Sử Công nghệ  
5   Ngữ văn Toán Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   GDTC HĐTN-HN      
3   GDTC HĐTN-HN      
4   GD QP-AN HĐTN-HN      
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Toán  
2 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học  
3 Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Lịch Sử  
4 Tin học Sinh học Toán Ngoại ngữ Lịch Sử  
5 Tin học   Toán Toán SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2     GDTC HĐTN-HN    
3     GDTC HĐTN-HN    
4     GD QP-AN HĐTN-HN    
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán  
2 Địa Lí Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí  
3 Hóa học Tin học Toán Toán Vật lí  
4 Hóa học Tin học Toán Ngữ văn Hóa học  
5   Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 HĐTN-HN     GDTC    
3 HĐTN-HN     GDTC    
4 HĐTN-HN     GD QP-AN    
5            
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn  
2 Hóa học Lịch Sử Ngữ văn GDKT-PL Hóa học  
3 Công nghệ Toán GDKT-PL Sinh học Hóa học  
4 Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán  
5 Toán Sinh học Ngoại ngữ   SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   HĐTN-HN     GDTC  
3   HĐTN-HN     GDTC  
4   HĐTN-HN     GD QP-AN  
5            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1         GDTC  
2       HĐTN-HN GDTC  
3       HĐTN-HN GD QP-AN  
4       HĐTN-HN    
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDKT-PL Toán GDKT-PL
3 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Công nghệ Địa Lí
4 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Sinh học Ngữ văn
5 Chào cờ Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử SHL Ngữ văn
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1     GDTC      
2 HĐTN-HN   GDTC      
3 HĐTN-HN   GD QP-AN      
4 HĐTN-HN          
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Sinh học Toán GDKT-PL Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn
3 Toán Toán Ngoại ngữ GDKT-PL Lịch Sử Ngữ văn
4 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Ngữ văn Tin học
5 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Sinh học SHL Tin học
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2       HĐTN-HN GD QP-AN  
3       HĐTN-HN GDTC  
4       HĐTN-HN GDTC  
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Ngoại ngữ Toán Địa Lí Toán Ngữ văn Địa Lí
3 Ngoại ngữ Toán GDKT-PL Toán Ngữ văn GDKT-PL
4 Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Lịch Sử Tin học
5 Chào cờ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn SHL Tin học
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1   GDTC        
2   GDTC HĐTN-HN      
3   GD QP-AN HĐTN-HN      
4     HĐTN-HN      
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Hóa học Hóa học Vật lí
3 Lịch Sử Toán Ngữ văn Lịch Sử Toán Vật lí
4 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán Tin học
5 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí SHL Tin học
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2   GD QP-AN HĐTN-HN      
3   GDTC HĐTN-HN      
4   GDTC HĐTN-HN      
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Lịch Sử Hóa học
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí Sinh học Hóa học
4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Vật lí
5 Chào cờ Toán Công nghệ Ngoại ngữ SHL Sinh học
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1            
2   HĐTN-HN GD QP-AN      
3   HĐTN-HN GDTC      
4   HĐTN-HN GDTC      
5            
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Công nghệ Toán Ngữ văn
3 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán Sinh học
4 Hóa học Toán Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Sinh học
5 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Hóa học SHL Địa Lí
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán  
2 Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán  
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Ngữ văn  
4 Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Vật lí  
5 GDCD Lịch Sử Địa Lí Lịch Sử SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Hóa học GD QP-AN Công nghệ Sinh học    
3 Hóa học Tin học Công nghệ Sinh học Vật lí  
4   Thể dục   Tin học Vật lí  
5   Thể dục   Tin học    
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Địa Lí Hóa học GDCD Ngoại ngữ  
2 Hóa học Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ  
3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Lịch Sử  
4 Toán Toán Ngoại ngữ Vật lí Toán  
5 Vật lí Toán Ngữ văn Sinh học SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Vật lí Tin học Hóa học GD QP-AN Tin học  
3 Vật lí Sinh học Hóa học Thể dục Tin học  
4   Sinh học   Thể dục Công nghệ  
5         Công nghệ  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngữ văn GDCD Toán Ngữ văn  
2 Toán Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Ngữ văn  
3 Toán Hóa học Hóa học Vật lí Toán  
4 Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử Toán  
5 Địa Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   Vật lí   Sinh học Công nghệ  
3 Tin học Vật lí   Sinh học Công nghệ  
4 Tin học   Hóa học Thể dục Tin học  
5     Hóa học Thể dục GD QP-AN  
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán Địa Lí Ngữ văn Hóa học  
2 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Toán  
3 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán  
4 Hóa học Lịch Sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí  
5 Địa Lí Sinh học Sinh học Vật lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2   Thể dục   Tin học    
3 GDCD Thể dục   Tin học Lịch Sử  
4 GDCD Địa Lí Sinh học Công nghệ Vật lí  
5   Tin học GD QP-AN Công nghệ Hóa học  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Lịch Sử  
2 Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lí  
3 Địa Lí Sinh học Toán Toán Toán  
4 Vật lí Địa Lí Ngữ văn Hóa học Toán  
5 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Hóa học SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Thể dục Sinh học   Công nghệ GD QP-AN  
3 Thể dục Địa Lí   Công nghệ Vật lí  
4   Tin học Tin học GDCD Hóa học  
5     Tin học GDCD Lịch Sử  
               
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2023-2024  ÁP DỤNG NGÀY 25/09/2023
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S 1 Chào cờ Toán Toán Toán Sinh học  
2 Ngữ văn Toán Toán Sinh học Ngữ văn  
3 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn  
4 Địa Lí Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học  
5 Vật lí Địa Lí Lịch Sử Vật lí SHL  
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
C 1            
2 Tin học Địa Lí Tin học   Lịch Sử  
3 Công nghệ GD QP-AN Tin học   Sinh học  
4 Công nghệ Thể dục GDCD   Hóa học  
5   Thể dục GDCD   Vật lí  

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chủ đề năm học 2023-2024

Vài nét về trường THPT Phú Tâm

Trường THPT Phú Tâm hiện nay:       Thầy Trần Công Lý - Hiệu trưởng nhà trường - Bí thư chi bộ       Thầy Lê Trọng Thái Bình - Phó hiệu trưởng - Phó Bí thư chi bộ       Cùng 47 CNV - GV của trường ! TÊN GỌI QUA NHIỀU THỜI...

Đăng nhập thành viên