Lịch công tác tuần 18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2023)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Trực lãnh đạo
Sáng Chiều
Thứ Hai 02/01/2023 Sáng
Chiều
Nghỉ bù Tết dương lịch
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Ba 03/01/2023 Sáng
 
Chiều
+ Học theo TKB
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Tư 04/01/2023 Sáng
 
Chiều
+ Học theo TKB  
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Năm 05/01/2023 Sáng
Chiều
+ Học theo TKB (Trả bài thi cho HS)
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Sáu 06/01/2023 Sáng
Chiều
+ Học theo TKB (Trả bài thi cho HS)
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Bảy 07/01/2023 Sáng
Chiều
+ Kết thúc HK1
+ 7h00: Thực hiện các hoạt động GD của các lớp theo KH chung.
+ 9h00: Họp CMHS 3 khối.
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Ghi chú : Các bộ phận trong nhà trường có lịch bổ sung báo thư ký để sắp xếp lịch công tác./.
HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)