Lịch công tác tuần 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2022)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Trực lãnh đạo
Sáng Chiều
Thứ Hai 21/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ SHDC: HS sinh hoạt tại lớp.
+ Tuần lễ KT nội bộ: KT hoạt động sư phạm GV
+ 8h05: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Ba 22/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 14h00: Họp liên tịch tháng 11
+ Ra chơi tiết 3 buổi sáng HS toàn trường tập TD giữa giờ
+ 7h30: Cô Ngọc tập huấn công tác bồi dưỡng HSG môn Toán tại trường THPT Hoàng Diệu.
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Tư 23/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Ra chơi tiết 3 buổi sáng HS toàn trường tập TD giữa giờ
+ 7h30: Cô Ngọc tập huấn công tác bồi dưỡng HSG môn Toán tại trường THPT Hoàng Diệu.
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Năm 24/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Ra chơi tiết 3 buổi sáng HS toàn trường tập TD giữa giờ
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Sáu 25/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45 Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Ra chơi tiết 3 buổi sáng HS toàn trường tập TD giữa giờ
+ 14h00: Kiểm tra nội bộ: chuyên đề tài chính- dạy thêm học thêm
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Bảy 26/11/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h30: Họp HĐSP;
+ 14h00: Họp CB, Đảng viên kiểm điểm cuối năm.
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Ghi chú : Các bộ phận trong nhà trường có lịch bổ sung báo thư ký để sắp xếp lịch công tác./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)