DANH SÁCH ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM (16-11-2019)

Nhà trường xin trân trọng thông báo....
DANH SÁCH ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM (16-11-2019) 
(Tự Hào Truyền Thống - Vững Bước Tương Lai)

Nhà trường xin trân trọng thông báo đã nhận được sự tài trợ của các tập thể , cá nhân là cựu giáo viên, cựu học sinh và các mạnh thường quân với số tiền mặt cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ đến ngày 15/11/2019


STT Họ và tên Cá nhân/Nhóm Thông tin Cá nhân/Nhóm Tiền ủng hộ Ngày ửng hộ
1 Cô Trần Thị Bé Cựu GV giai đoạn 1970-1975 8.000.000 đ 13/02/2019
2 Thầy Thái Trường Hòa Cựu GV giai đoạn 1970-1975 2.000.000 đ 13/02/2019
3 Chị Lê Ngọc Hà Cựu HS giai đoạn trước 1975 100 Euro 
(2.613.000 đ)
13/02/2019
4 Chị Chiêm Phương Thảo Cựu HS 1991 10.000.000 đ 13/02/2019
5 Anh Lê Quốc Sư Cựu HS 1991 5.000.000 đ 13/02/2019
6 Xuân Quang Cựu HS 12A, 1987-1990 2.350.000 đ 8/2019
7 Chiêm Quang Minh Cựu HS 20.000.000 đ 9/9/2019
8        
9 Cô Lâm Ngọc Lang Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm 1.000.000 đ 5/9/2019
10 Trần Thị Thu Thủy Cựu hs khóa 1987 2.000.000 đ 23/9/2019
         
12 Trương Anh Dũng Cựu hs khóa 1 3.000.000 đ 30/9/2019
13 Thầy Quách Văn Tỷ
Cô Triệu Bích Thủy
Cựu GV 2.000.000 đ 3/10/2019
14 Lâm Phương Tùng Cựu GV 500.000 đ 3/10/2019
15 Tô Trường Xuân Cựu hs niên khóa 1988-1991 2.000.000 7/10/2019
16 Lâm Hoàng Mẫu Cựu hs  500.000 5/10/2019
17 Trần Minh Ngọc
Văn Thị Ngọc Dung
Cựu HS niên khóa 1989 11.565.000 đ 15/10/2019
18 Trần Minh Châu Cựu HS niên khóa 1987 2.313.000 đ 15/10/2019
19 Văn Quốc Phong Cựu HS niên khóa 1991 1.000.000 đ 15/10/2019
20 Dương Bích Ngân Cựu HS 1.000.000 đ 29/10/2019
21 Quách Ngọc Hoa Cựu HS niên khóa 1999-2002 2.000.000 đ 30/10/2019
22 Trần Đức Dũng Cựu HS niên khóa 1996-1997 1.000.000 đ 30/10/2019
23 Trần Huy Hoàng
Phạm Đan Phượng
Cựu HS niên khóa 1991 1.000.000 đ 30/10/2019
24 Lý Ngọc Sinh Cựu HS niên khóa 2002-2004 1.000.000 đ 30/10/2019
25 Lâm Vĩnh Huy Gia đình ông  Lâm Sướng 1.000.000 đ 04/11/2019
26 Nhóm: T. Quyên, H Phương, B Đoan, L Trinh, Q Trinh, T Ngân, K Trân, M Duyên. Cựu HS niên khóa 1992 5.800.000 đ 04/11/2019
27 Huỳnh Thanh Vân   500.000 đ 8/11/2019
28 Huỳnh Thị Hoa Phượng   1.000.000 đ 9/11/2019
29 Anh:  Triệu Minh An   1.268.000 đ 11/12/2019
30 CTy TNHH xăng dầu Khuôn   2.000.000 đ 11/12/2019
31 Huỳnh Thị Hoa Đào Cựu HS khóa 1972-1976 1.000.000 đ 11/12/2019
32 Cty TNHH MTV Thiên Vạn Tường, TT Kế Sách Nguyễn Anh 2.000.000 đ 11/12/2019
33 Cô Trương Thị Thu Nga Cựu GV 300.000đ 11/10/2019
34 Võ Thị Lệ Quyên   10.000.000đ 11/12/2019
35 Thầy Châu Tuấn Hồng Phó GĐ Sở GD 1.000.000đ 11/12/2019
36 Bùi Ngọc Danh   500,000đ 11/12/2019
37 Lan Phương   500,000đ 13/11/2019
38 Trương Tấn Minh Cựu HS khóa 1990-1993 500,000đ 14/11/2019
39 Lâm Minh Duy   500,000đ 14/11/2019
40 Quỹ Khuyến Học   10.000.000đ 13/11/2019
41 Nguyễn Xuân Diệu   1.000.000đ 14/11/2019
42        

 
Tổng số tiền ửng hộ hiện tại: 120.709.000 VNĐ

(Một trăm hai mươi triệu bảy trăm linh chín ngàn đồng)

2. Hỗ trợ trực tiếp trong ngày 16/11/2019

STT Họ và tên Cá nhân/Tập thể
(CHS, CGV giai đoạn)
Số tiền hỗ trợ
1 Huỳnh Kỵ Trung                 500,000
2 Anh Trần Thanh Danh (Bảy Danh) Nguyên trưởng ban cha mẹ học sinh               500,000
3 Lan Phương CHS 2002               500,000
4 Công An huyện Châu Thành                 500,000
5 Châu Văn Chánh                 500,000
6 Hoàng Phát (VTNN)              1,000,000
7 Ông Lưu Thanh Nhã CHS 1996            1,000,000
8 Trần Quốc Quyền CHS 1994-1995            1,000,000
9 Huỳnh Thị Xuân Trang CHS 1997               500,000
10 Tạ Hữu Phước
Trang Mỹ Yến
CHS 1969               500,000
11 Huỳnh Minh Thế CHS - GV            1,000,000
12 Ông Ngô Nam Thạnh CHS               500,000
13 Dương Hoài Phong CHS            1,000,000
14 Lâm Huỳnh Minh Trí NK 1997-1998               500,000
15 Dương Kỳ Nam CHS               500,000
16 Bác Tám Chi                 200,000
17 Thầy Nguyễn Văn Xuân                 200,000
18 UBND xã Phú Tân              1,000,000
19 Lâm Huy Chương CHS            1,000,000
20 Ông Trần Quốc Dân Bí thư Đảng Uỷ xã Phú Tâm            1,000,000
21 Trần Xuân Cảnh CHS               500,000
22 Triệu Công Trí                 500,000
23 Cô Võ Thị Minh Thương CGV               500,000
24 Thầy Lý Bảo Hiệp
Cô Phan Thị Tuyết
CGV               500,000
25 Thầy Trương Hữu Lộc CGV               500,000
26 Chị Chung Ngọc Kiều CHS            1,000,000
27 Thầy Viên Phước Thành CGV               500,000
28 Bà Chiêm Thu Nguyệt CHS 1996               500,000
29 Ông Tăng Hữu Văn CHS               400,000
30 Bà Trần Thị Yến Nhi CHS 1996            1,000,000
31 Thầy Thái Hoàng Anh Vũ
Cô Trần Sái Lén
CGV               500,000
32 Anh Trương Thanh Sử CHS               500,000
33 Huỳnh Thị Ngọc Tâm TT Kế sách               500,000
34 Trường THCS Vũng Thơm              3,600,000
35 Ngô Phương Lan CHS NK 70-75            2,314,000
36 Huỳnh Dũ Tài CHS 1997            1,000,000
37 Lâm Phương Hảo CGV            1,000,000
38 Lê Nguyễn Trường Sơn Viện trưởng viện kiểm soát
huyện Châu Thành (CHS)
           1,000,000
39 Huỳnh Tiến Đạt GV THPT Phú Tâm            1,000,000
40 Trần Thị Bích Phượng CHS            1,000,000
41 Trần Thị Thu Liêm CHS            1,000,000
42 Cao Tú Nga CHS            1,000,000
43 Huỳnh Siêu Hùng CHS - Trưởng Ban LL CHS tại TP. HCM            2,000,000
44 Thầy Trương Quang Vinh
Cô Phạm Thúy Ngân
GV THPT Phú Tâm            1,000,000
45 Trần Quốc Thái                 500,000
46 Ông Lý Minh Đạt - Chị Lan CHS               500,000
47 Chiêm Sơn Minh Phúc CHS            2,000,000
48 Trần Đức Vinh              2,500,000
49 Dương Hồng Dân
Dương Hồng Nhi
                200,000
50 Phạm Thị Kim Liên                 200,000
51 Ông Dương Lền Xiếu              1,000,000
52 Trương Kim Xuân Toàn CHS               500,000
53 Anh Ngô Minh Hoàng CHS            1,000,000
54 Trần Thị Minh Lý CHS               500,000
55 Vương Minh Phong              1,000,000
56 Trần Văn Khánh CGV               500,000
57 Tập thể 12a4 NK 1997-2000            7,550,000
58 Nguyễn Văn Thái 1975-1980            1,000,000
59 Thạch Minh Thường              1,000,000
60 Tôn Quang Hoàng Phó chánh văn phòng UBND Tỉnh            3,000,000
61 Trương Thị Mỹ Thanh CHS 1999-2002               500,000
62 Trần Tấn Danh 1973-1975               500,000
63 Lâm Văn Mẫn Phó Bí Thư tỉnh Uỷ
Chủ tịch HĐND tỉnh
         15,000,000
64 Thái Kiến Bình                 500,000
65 Quách Văn Hóa CHS 1997-1998            1,000,000
66 Lý Hữu Điền CHS 1997-1998            1,000,000
67 Lý Sóc CHS               500,000
68 Huyện Uỷ Châu Thành              5,000,000
69 Thầy Huỳnh Phước Đạt CHS- GV            1,000,000
70 Tô Vĩnh Quốc              1,000,000
71 Lê Quốc Sư 1991               500,000
72 Khuyết Danh                  500,000
73 Trương Đắt Pháp Chủ tịch UBND xã Phú Tân               500,000
74 Trần Văn Tấn Ban Đại Diện               200,000
75 Tăng Thái Hằng CGV               200,000
76 Sơn Hà Trưởng Ban ĐD CMHS Trường            3,000,000
77 Dương Mỹ Xuyên CHS 1994-1995               200,000
78 Lâm Chí Dũng CGV            1,000,000
79 Thúy Huỳnh  Chủ quầy Photo               200,000
80 Chú Lê Anh Kiệt CHS               300,000
81 Trương Vĩ Phú CHS 1999               200,000
82 Cô Nguyễn Thị Mười Một CGV               500,000
83 Bà Lý Dương Đào CHS               500,000
84 Võ Văn Lĩnh CHS               500,000
85 Bác Kiều Văn Hai Nguyên Ban ĐD CMHS               500,000
86 Phạm Văn Kiên Cây xăng Xuân Trang            1,000,000
87 Thầy Trần Minh Quang
Cô Ngô Thị Mỹ Huệ
CGV               500,000
88 Trần Thanh Vũ Anh thầy Quí            1,000,000
89 Trần Thị Thu Hằng Trưởng phòng GD -ĐT Châu Thành            1,000,000
90 Huỳnh Tấn Nguyên Nguyên chủ tịch UBND Châu Thành               500,000
91 Nghĩa - Linh Chủ quản Căn tin               500,000
92 Chị Hạnh Đan CHS 1985               500,000
93 Tăng Minh Đăng CHS            1,000,000
94 Sơn Xuân Hạnh                 500,000
95 Chú Chiêm Sơn Hải Nguyên Ban ĐD CMHS               500,000
96 Bà Trần Thanh Hương CHS               500,000
97 Tập Thể CHS  NK: 1980-1983            1,000,000
98 Nguyễn Thanh Diện                 500,000
99 Trường THCS Vũng Thơm (Thêm)              1,000,000
100 Trang Văn Quản Xã An Hiệp               500,000
101 Đảng Uỷ Xã Phú Tân                 500,000
102 Bs. Ngô Quỳnh CHS            1,000,000
103 Trương Quốc Điền Trưởng phòng KG-VX,
Văn phòng UBND Tỉnh Sóc Trăng
           2,000,000
104 BGH Trường THCS Phú Tân                 500,000
105 Trần Hoa Bảo Châu CHS 1987-1990               500,000
106 Nguyễn Thúy Tố Quyên
(Mạnh Hùng)
CHS            1,000,000
107 Nhơn CHS 2002-2005            1,500,000
108 Mã Tâm Tuyền                 500,000
109 Dương Phước Toàn Phước Lợi - Phú Tân               200,000
110 Kha Tuấn Anh CGV               500,000
111 BCH Đoàn Huyện Châu Thành                 500,000
112 Ông Dương Lền Buối CHS               500,000
113 Trang Kim Tùng              2,000,000
114 Tân Sơn Nhứt CHS               500,000
115 Ông Thái Thanh Cường CHS            1,000,000
116 Lâm Huỳnh Minh Thoại CHS 1994-1997               500,000
117 Trang + Vân CHS            1,000,000
118 Hứa Phước An CHS 1996               500,000
119 Huỳnh Thị Huyền                 500,000
120 Cô Thạch Thị Thu Trang CGV               500,000
121 Ngô Công Luận CHS               500,000
122 Ông Dương Vĩnh Hưng                 500,000
123 Lý Xuân Mai CHS               200,000
124 Võ Duy Phương CHS            2,000,000
125 Trần Đức Quang CHS               500,000
126 Mai Thị Oanh CGV               500,000
127 Tân Anh Thư CHS 1999            2,000,000
128 Huỳnh Khánh Chi CHS            1,000,000
129 Lâm Hữu Nghĩa Phú Tâm            1,000,000
130 Trường THPT Hoàng Diệu              1,000,000
131 Hoàng Xuân Quang THPT & THCS Tân Thạnh               500,000
132 Trần Văn Đức Phó Ban ĐD CMHS               500,000
133 Lâm Huông CHS 2001 - 2002               200,000
134 Lý Sà Vui CHS 2002            1,000,000
135 Thầy Trần Văn Tầm CNV               200,000
136 Thầy Đỗ Tuấn Phương THPT Kế Sách            1,000,000
137 Thái Khánh Hoa CHS               500,000
138 Âu Đức Xuyên CHS            2,000,000
139 Quách Huỳnh Đoan Nghi Cựu GV - NV Kế toán            1,000,000
140 Trương Văn Trầm UBND Xã Phú Tâm            1,000,000
141 Lý Hoàng Phong                 500,000
142 Ông Vĩnh Hiệp Phước An               500,000
143 Hồ Hoàng Đông UBKT Huyện ủy               500,000
144 Huỳnh Thị Diễm Ngọc VP UBND Tỉnh ST            2,000,000
145 Lâm Quốc Dũng Cựu HS                500,000
146 Trần Thị Ngọc Liêng UV BTVHU - CT UBND Mặt Trận                500,000
147 Lâm Quốc Cường Cựu HS 1996               500,000
148 Học sinh Thầy Hùng (12a1) 2009            3,000,000
149 Dương Quốc Thắng Cựu HS 1985-1988            3,000,000
150 THPT Trần Văn Bảy              1,000,000
151 THCS&THPT Trần Đề                 500,000
152 Cô Nhếch (Vợ Thầy Thống)                 500,000
153 Trần Bình CHS            3,000,000
154 Huỳnh Thái Quốc PBT Xã Phú Tân               500,000
155 Bùi Văn My Cựu HS Trường Thọ - An Mỹ               500,000
156 THPT Thuận Hòa                 500,000
157 THPT Chuyên NTMK                 500,000
158 Cô Phan Thị Hội Cựu GV - NK 1980-1983               500,000
           156,264,000
Số tiền ửng hộ: 156.264.000 VNĐ
(Một trăm năm mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng)

3. Hỗ trợ thêm


1 Anh Lâm Văn Mẫn và nhóm CHS Võ Hồng Tài, Võ Hồng Ngự, Võ Hồng Chủy, Võ Hồng Thụy, Võ Thị Hồng Trúc Hỗ trợ trực tiếp làm phòng truyền thống 30.000.000
2 Nhóm CHS Trần Nghĩa, Nguyễn Hoàng Phương, Dương Vĩnh Hảo, Dương Quốc Việt Hỗ trợ trực tiếp làm Bảng tên trường 20.000.000
3 Nhóm Cựu HS khóa
(Thầy Huỳnh Phước Đạt)
Hỗ trợ trực tiếp mua Quà phát sinh (bổ sung thêm) cho cựu GV về hưu 6.600.000
4 Cụ Trần Cang Hỗ trợ trực tiếp Học bổng cho HS khó khăn  (5 suất x 300.000 đ) 1,500,000
5 Gia đình Ông Trần Trung Nhân (Cô Bé giới thiệu) Hỗ trợ trực tiếp Học bổng cho HS khó khăn  (200 Euros, chi 10 suất HB) 5,074,000
6 Tập thể CHS lớp 10B niên khóa 1988-1991 Hỗ trợ trực tiếp 01 loa di động công suất lớn Không rõ số tiến
7 Tập thể GV-NV trường THCS Vũng Thơm Một bình hoa Không rõ số tiến
8 Nhóm Cựu HS (Thầy Huỳnh Phước Đạt) Một bình hoa Không rõ số tiến

Tiền ủng hộ: 63.174.000
(sáu mươi ba triệu một trăm bảy bốn ngàn đồng)
Ngoài ra, Nhà trường còn nhận được một số lãng hoa của các cá nhân, tập thể gửi đến chúc mừng ngày 16/11/2019.

Tác giả bài viết: Hiệu Trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)