TB về tuyển sinh 10 năm học 2019-2020

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM
 Số:   /TB-THPT.PT


 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Tâm, ngày 09 tháng 8 năm 2019


 
 
THÔNG BÁO
 
          Căn cứ công văn số 1415/SGDĐT-GDTrH ngày 12/7/2019 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về xét tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020;
           Căn cứ kết quả làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Phú Tâm. Trường THPT Phú Tâm thông báo đến tất cả thí sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 một số nội dung sau:
1. Qua thời gian làm thủ tục nhập học của thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Phú Tâm có 13 thí sinh không đến trường để làm thủ tục nhập học (Có danh sách kèm theo) và 13 thí sinh này sẽ không có tên trong danh sách nhập học của trường.
2. Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 15/6/2019 có nguyện vọng 1 học tại trường THPT Phú Tâm nhưng chưa trúng tuyển đợt 1, điều kiện không có môn nào có điểm thi dưới 1.5, có thể lấy kết quả này để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường THPT Phú Tâm.
3. Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 15/6/2019 của tỉnh Sóc Trăng, không đăng ký nguyện vọng tại trường THPT Phú Tâm (từ nơi khác chuyển đến), nhưng có nguyện vọng đăng ký học tại trường, điều kiện phải có tổng điểm xét tuyển từ 28 điểm trở lên (trên điểm sàn của trường 03 điểm) và không có môn nào có điểm dưới 1.5, có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường THPT Phú Tâm.
Hạn cuối nộp đơn xét tuyển bổ sung là 12/8/2019 (mẫu đơn xét tuyển bổ sung liên hệ với văn phòng trường).
          Ngày 12/8/2019 nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu do UBND tỉnh giao và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung.
                                                                  
Nơi nhận:                                                                                                                                               
  • Các trường THCS trên địa bàn;
  • Niêm yết tại trường;
  • Niêm yết trên Website của trường;
  • Lưu:  VT.                                                                                                                                       
HIỆU TRƯỞNG
Trần Công Lý

Tác giả bài viết: Hiệu Trưởng

Nguồn tin: Thông báo