KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM
     Chiều ngày 18/10/2022, trường THPT Phú Tâm tiếp Tổ kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của Sở GDĐT Sóc Trăng, do Ông Phan Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT làm Tổ trưởng.
     Qua một buổi làm việc, nhà trường đã được sự góp ý, hướng dẫn chân thành của các thành viên đoàn kiểm tra, giúp nhà trường nhận thấy được một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời có những định hướng, giải pháp hữu hiệu hơn trong công tác xây dựng kế hoạch CCHC trong những năm tiếp theo, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, phụ huynh, cựu học sinh khi liên hệ công việc.

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)