Sáng tạo xã hội 2017 – SOIN Challenge 2017

Sáng tạo xã hội 2017 – SOIN Challenge 2017
Ngày 15-9/2017 Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng sẽ ra mắt cuộc thi Sáng tạo xã hội 2017 – SOIN Challenge  2017  với hai hạng mục là Sáng tạo trẻSáng tạo không giới hạn, nhằm ươm mầm, thúc đẩy sự hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng.
Chi tiết xem văn bản tại đây.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Thế

Nguồn tin: Sưu tầm