Hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 2018

Hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 2018
 
Sáng ngày 5/3/2018, trường THPT Phú Tâm Đất đã tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 2018 cho hơn 500 HS.
Qua buổi tuyên truyền, học sinh đã nghe các nội dung
- Khái niệm vùng Đất ngập nước.
- Chức năng của các vùng đất ngập nước
- Giới thiệu Công ước RAMSAR và Ngày Đất ngập nước thế giới.
- Các khu vực Đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar ở Việt Nam
- Những thách thức chủ yếu của đất ngập nước ở Việt Nam và hướng khắc phục.
                                                           
Người viết TRẦN NGỌC BẢO TRÂN

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Bảo Trân

Nguồn tin: Tin nội bộ