DANH SÁCH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA CÁC NĂM HỌC

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
     
DANH SÁCH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA CÁC NĂM HỌC
         
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm tốt nghiệp Ghi chú
1 Lý Thị Hồng Thắm 1979 2001  
2 Phan Hoàng Cảnh 10/06/1986 2004  
3 Lâm Mỹ Linh 12/01/1986 2004  
4 Huỳnh Thị Cẩm Thạch 1988 2006  
5 Nguyễn Thị Bích Thủy 16/08/1987 2006  
6 Hứa Bảo Ân 1986 2006  
7 Sơn Thái Bình 25/12/1985 2006  
8 Huỳnh Thanh Ni 27/10/1987 2006  
9 Lý Thị Ngọc Hường 25/01/1991 2009  
10 Liên Thị Linh 11/11/1992 2001  
11 Lâm Thị Hồng Yến 13/07/1994 2012  
12 Trần Minh Quốc 02/09/1994 2012  
13 Lý Thị Thu Thảo 16/08/1995 2013  
14 Huỳnh Anh Thư 04/01/1994 2013  
15 Lâm Bảo Chân 21/03/1998 2016  
16 Lâm Sơn Tỉnh 12/10/1997 2016  
17 Thạch Thị Minh Thúy 01/12/1998 2016  
18 Trương Hoàng Xuân 20/01/1997 2016  
19 Châu Ngọc Dương 15/10/1999 2017  
20 Thạch Thị Hiền 17/03/1999 2017  
21 Quách Thanh Kiển 08/02/1999 2017  
22 Nguyễn Bảo Liêm 14/07/1999 2017  
23 Huỳnh Thị Như Ý 02/11/1999 2017  
24 Lý Ngọc Thủy 19/07/1999 2017  
25 Trần Thị Trúc Quyên 28/06/1999 2017  
26 Quách Tấn Tài 28/02/1999 2017  
27 Trần Duy Phong 07/06/1999 2017  

Tác giả bài viết: Trương Châu Mỹ Ngọc

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)