27 tác phẩm đạt giải thưởng Sáng tạo xanh 2018

Tác giả bài viết: Sưu tầm (HT)

Nguồn tin: Báo tài nguyên và môi trường