Trường :THPT PHÚ TÂM
Học kỳ 2, năm học 2014-2015
THỜI KHÓA BIỂU MỚI CẬP NHẬT ngày 27/02/2015 có tác dụng từ: 02/3/2015

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng 15
Tổng số lớp học chiều 15
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 47
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 17


Created by TKB Application System 9.0 on 27-02-2015

”CHÚC MỪNG NĂM MỚI KÍNH CHÚC THẦY CÔ LUÔN DỔI DÀO SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TỐT”

"Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi".


TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM - Địa chỉ: Phú Tâm – Châu Thành - Sóc Trăng - ĐT: 0793.838451 - Website: www.phutam.edu.vn