Lịch công tác tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2022)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Trực lãnh đạo
Sáng Chiều
Thứ Hai 17/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ Tiết 1: SHDC: Tuyên truyền ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam
+ 8h05: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Ba 18/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Tiếp tổ kiểm tra công tác CCHC của Sở GDĐT
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Tư 19/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Hạn chót nộp hồ sơ nâng lương TTH về Sở GDĐT
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Năm 20/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Sáu 21/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45 Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Tiết 5, Hội ý GVCN
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Bảy 22/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ Kiểm tra chung giữa HKI môn Toán K12
 
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Ghi chú : Các bộ phận trong nhà trường có lịch bổ sung báo thư ký để sắp xếp lịch công tác./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)