Lịch công tác tuần 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 (từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2022)
 
Thứ/ngày Buổi Nội dung công việc Trực lãnh đạo
Sáng Chiều
Thứ Hai 10/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ Tiết 1: Tuyên truyền chuyên đề "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với Bạo lực học đường"
+ 8h05: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Ba 11/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Từ ngày 11- ngày 15/10: các tổ chuyên môn nộp KH chuyên môn, KH cá nhân để BGH phê duyệt (nộp hồ sơ phòng PHT).
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Tư 12/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Hội Thao an ninh QP
+ 7h00: HT dự khai mạc Hội thao ANQP tại Tham Đôn, Mỹ Xuyên.
+ 8h00 PHT dự hội nghị bc viên TW trực tuyến tháng 10 tại đảng ủy xã Phú Tâm.
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Năm 13/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45: Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Hội Thao an ninh QP
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Sáu 14/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00:  Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ 13h45 Học văn hóa trực tiếp (Theo TKB nhà trường)
+ Hội Thao an ninh QP
+ 17h00: Hạn cuối GV nộp các hồ sơ cá nhân có liên quan đề nghị xét nâng lương trước thời hạn.
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Thứ Bảy 15/10/2022 Sáng
 
Chiều
+ 7h00: ra quân trồng cây tuyến đường nông thôn mới.
+ 9h30 họp xét nâng lương trước thời hạn
T Lý
 (HT)
T Bình
(PHT)
Ghi chú : Các bộ phận trong nhà trường có lịch bổ sung báo thư ký để sắp xếp lịch công tác./.
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)