Chỉ thị 07 của UBND tỉnh ....

Chỉ thị 07/CT- UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Xem và tải về

Tác giả bài viết: Trần Công Lý (HT)

Nguồn tin: Tin nội bộ