05:02 ICT Thứ bảy, 03/06/2023

Trang nhất » Giới thiệu

Chào mừng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Chủ đề năm học 2022-2023

 Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Đăng nhập thành viên